V okolí

Okolí letiště si můžete užívat ať už přiletíte letadlem nebo přijedete autem či na kole. V blízkém okolí se nachází Prachatice, Netolice, Lomecký kostel, zámek Kratochvíle nebo hrad Helfenburg. V doletové vzdálenosti jsou například České Budějovice, Český Krumlov nebo Písek. Ze zámků Krumlov, Hluboká nad Vltavou a Orlík.

Vodňany

Město Vodňany vzniklo jako osada u zlatonosných rýžovišť na přelomu 12. a 13. století.

Přemyslovci, počínaje Václavem I., se v zakládání svých fundací zaměřili na jihočeské oblasti, kde byl jejich vliv do té doby malý. Přemysl Otakar II. snahu svého otce znásobil, chtěje královskou moc posílit vůči mocnému rodu Vítkovců. Vodňany nesou shodný půdorys s městy zakládanými tímto pátým českým králem, jako jsou České Budějovice, Písek, Bechyně apod. Přestože se nedochovaly o založení města žádné doklady, jako ostatně u mnohých měst založených Přemyslem Otakarem II., shodným půdorysem, pravidelnou sítí ulic a systémovými kroky u dalších založení se dá s velkou pravděpodobností usuzovat na založení Vodňan, coby královského města, právě Přemyslem Otakarem II.

Jako o královském městě se o Vodňanech píše v roce 1336 v privilegiích, které městu udělil Jan Lucemburský. Město později proslulo jako jedno ze středisek jihočeského rybářství. Již roku 1400 toto město ještě s Pískem a s Českými Budějovicemi tvořilo oporu královské moci na jihočesku. O dvacet let později ho dobyl Jan Žižka a poté se přidalo k husitům. V druhé polovině 15. st. se začaly zakládat rybníky, které jsou dnes typickým znakem okolní krajiny. V letech 17221757 a 1782 propukly ve Vodňanech požáry, kterým podlehlo mnoho domů i významných historických památek.

Zdaleka viditelnou památkou je děkanský kostel Narození Panny Marie, o němž písemné zprávy hovoří od roku 1317. Na konci 19. století se uskutečnila novogotická přestavba chrámu, která mu dala jeho dnešní podobu. Kostel dostal nové oltáře, byl vyzdoben podle Mikoláše Aleše a křížovou cestu namaloval akad. malíř Josef Bosáček.[2]


Vodňanské muzeum (bývalá sinagoga)

Náměstí Svobody

jižní bašta

rybářská škola a jihočeská univerzita VÚRH (vlevo)

na rybníku

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodňany